ESZTÉTIKUS TÖMÉSEK

Esztétikus tömések
A szuvas fogak ellátására az amalgám tömésen kívül ma már több lehető‘ség is kínálkozik. Az amalgám ma már , csak ha nincs más,  nem ajánlott tömőanyag, sem esztétikája, sem a fog preparálási formája, sem pedig anyagösszetétele miatt. Az amalgám tartalmaz higanyt, amely nehézfém, és így káros a szervezetre.
Betömhetjük a fogakat fogszínű fénypolimerizációs technikával készülő‘ tömő‘anyagokkal. Ezen anyagok előnye az esztétikán kívül az, hogy csak a szuvas részt kell a fogból eltávolítanunk és nem kell olyan nagy retenciós üreget kialakítanunk, mint az amalgám tömésnél, hiszen a tömőanyag az un.adhezív technika révén hozzáköt a fogszövethez. Ezeket a speciális un. kompozitokat folyamatosan fejlesztík, és így egyre jobb tulajdonságaik vannak, miszerint egyre jobb a kopásállóságuk, a széli záródásuk, a foghoz hasonló színük, és így sokkal jobbak az amalgámnál.
Készíthetünk a fogba ugyancsak esztétikus inlay-t (betétet), vagy onlay-t, amely a fogtechnikai laboratóriumban készül az orvos által vett lenyomat, illetve a fogszínkulcs alapján kiválasztott fogszín alapján. Ezek nagyon szép esztétikájúak.
Az inlay-ek készülhetnek porcelánból, műanyagból vagy a hátsó fogak területén nemesfémből is.